Metody a přípravky

Deratizace chemická : nejrozšířenější, profesionální a velmi účinný boj proti hlodavcům za použití otrávených nástrah. Používáme výhradně nejnovější typy nástrah (převážně antikoagulanty II. a III. generace). Tyto látky začnou působit v těle hlodavců za dobu 3 až 5-ti dnů, zejména proto, že potkan dokáže uchovat paměťovou stopu a po dvou až třech dnech určí nebezpečnou potravu a může varovat ostatní členy kolonie. Nástrahy působí již po prvním požití letální dávky. Ve specifických případech (nory, travnaté plochy, uzavřené prostory, atd.) lze použít taktéž plyny (fumigace).

Deratizace mechanická :pérové pasti, sklopné pasti, živolovky. Mechanické pomůcky pro odchyt a rychlé usmrcení hlodavců. I běžnou pérovou past je třeba nastražit správným způsobem, aby byla účinná a došlo k usmrcení, nikoliv k ochromení hlodavce. Pozor ! Používání lepových pastí je v ČR zakázáno. Lepy jsou v rozporu se zákonem na ochranu proti týrání zvířat.

Deratizace fyzikální :repelentní látky, akustické ultrazvukové či slyšitelné odpuzovače (plašiče). Ty jsou účinné především v boji proti kunám, lasičkám, ptákům a dalším obratlovcům navštěvujícím zpravidla půdní prostory obytných domů a chat.

Deratizace biologická :použití biologických faktorů k eliminaci výskytu  populace hlodavců. Zejména se jedná o dravé ptáky a kočky. Na podzim si můžete všimnout bidýlek rozmístěných v polích. To je příklad biologického boje při přemnožení hrabošů. Bidýlko je přirozeným stanovištěm pro dravé páky číhající na kořist

Prevence : důležitá součást všeobecných pravidel hygieny. Povinnost dodržovat tato pravidla je stanovena v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a je uložena každé osobě.

Deratizace

​Provádět deratizaci lze různými způsoby, případně tyto způsoby vhodně kombinovat. Základní přehled jednotlivých možností je uveden níže. Pamatujte, že nejoptimálnější řešení dokáže zvolit pouze odborník ! 


Všechny používané přípravky jsou schváleny pro použití v České republice. Deratizaci provádíme dle platných metodik.