Metody a přípravky

Metody aplikace

vychází z naší technologické výzbroje a formulace přípravků. Používáme jemný postřik, hrubý postřik, rosení, zamlžení, ULV, dým, popraš, nátěr, umývání, ponoření.

Dezinfekce prostor aerosolem je vhodná v případě ošetřování velkých prostor (prostory skladů, stájí, technologie, kanalizace ...). Přípravek aplikujeme termickým generátorem aerosolu. Výsledným efektem je „zamlžení“ požadovaných prostor. Účinná látka se tak dostává do prostoru, do škvír a spár, do nepřístupných a vysoko položených míst, kde po krátkém čase ulpívá na površích

Dezinfekce prostor ULV metodou (ultra low volume) je obdobná jako u aerosolu. Používají se však koncentrovanější přípravky.

Dezinfekce dýmem

 

 

 

 

 

Dezinfekce dýmem se aplikuje generátorem dýmu (dýmovnicí) aktivovaným zapálením dýmotvorného nosiče, který sebou unáší účinnou látku a působí podobně jako zamlžení aerosolem.

Dezinfekce rosením se provádí motorovým přetlakovým rosičem. Dezinfekční roztok je podtlakem strháván a rozviřován ve formě kapiček proudem vzduchu. Kapičky jsou větší a těžší a mají tendenci padat  dolů. Jedná se tedy o technologii spojující vlastnosti aerosolu a postřiku.

Dezinfekci postřikem používáme na povrchy, zejména v místech kde je třeba lokalizovat nanášení přípravků. Podle typů ošetřovaných ploch volíme aplikační zařízení a druhy trysek.

Prevence

důležitá součást všeobecných pravidel hygieny. Povinnost dodržovat tato pravidla je stanovena v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a je uložena každé osobě.

Dezinfekce

Úklid
ÚklidZákladní dezinfekci provádí každý v rámci běžného úklidu. Před dezinfekcí musí být provedena důkladná očista, což značně zvyšuje účinnost ošetření.


Dezinfekce chemická

Dezinfekce chemickápoužíváme veškeré přípravky dostupné v ČR. Přípravky pracují na obecně známých biochemických principech a mnohdy jsou doplněny o vhodné látky (synergisty) příznivě ovlivňující výsledek.

Dezinfekce fyzikální

Dezinfekce fyzikální Rovněž fyzikální podmínky prostředí značně ovlivňují možnost přežívání mikroorganizmů. Jako dezinfekce fungují změny  teplot, vlhkosti , pH prostředí, záření, tlak atd. Dezinfekcí je např. i sušení prádla na slunci a žehlení.