Škůdci

Brouci - jsou velmi rozšíření škůdci. Najdeme je ve všech místech a komoditách. Typickými znaky jsou šest nohou a první pár křídel přeměněný v tvrdé krovky. Najdete zde informace o nejrozšířenějších broucích. Vždy je třeba citlivě zvolit způsob dezinsekce s ohledem na druh škůdce, ošetřovaný prostor a životní prostředí.

 

Mouchy - Šest nohou a jeden pár blanitých křídel (druhý pár je zakrnělý). S mouchou se setkáváme téměř všude. Vyhledává většinou teplá místa bez průvanu. Moucha je významným přenašečem patogenních mikroorganizmů. Vždy je třeba citlivě zvolit způsob dezinsekce s ohledem na druh škůdce, ošetřovaný prostor a životní prostředí. Důležitým způsobem buje proti mouchám je prevence.

 

Mravenci jsou blanokřídlý hmyz žijící v dokonale organizovaných koloniích (sociální hmyz). Základem kolonie je jedna nebo více královen (samic), které nepřetržitě snášejí vajíčka. Mimo hnízdo jsou nejrozšířenější neokřídlené dělnice, které pečují o královnu, potomstvo a zabezpečují potravu. Okřídlení jsou pouze samečkové, kteří po svatebním letu hynou. Samice ztrácejí křídla a zakládají novou kolonii.

 

Ostatní- Zde najdete ostatní členovce, kteří mohou být zdrojem nepříjemností a důvodem k provedení dezinsekce. Někteří mohou být zdraví nebezpeční, jiní napadají zásoby potravin, nebo žijí v lidských obydlích, na pracovištích a v našem okolí. Jejich přítomnost je mnohdy třeba eliminovat pro zachování zdravotních a hygienických standardů, nebo z důvodů ochrany potravin, krmiv a materiálů.

 

Paraziti - Zde najdete seznam nejběžnějších parazitů. Jejich společným znakem je skutečnost že cizopasí na zvířatech, nebo přímo na člověku. Někteří jsou stálými obyvateli těla, jiní cizopasí příležitostně. Řada z nich se vyskytuje na domácích, nebo divokých zvířatech a na drobných savcích. Poté mohou hostovat na člověku a mohou tak přenášet mnoho závažných onemocnění.

 

Roztoči - Zde najdete souhrn nejběžnějších roztočů. Společným znakem jsou mikroskopické rozměry, nečlánkované tělo a dospělci čtyři páry nohou. Roztoči mohou žít na člověku a zvířatech, nebo je napadat a škodit na potravinách.  Mohou být nositeli nebo mezihostiteli různých původců chorob (od virů až po cizopasné červy). Způsobují alergie.