Deratizace

Co je to DERATIZACE ?

ŠkůdciDeratizace je soubor všech opatření směřujících k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců. Pod tento pojem spadá taky boj proti jiným obratlovcům, jako jsou krtci, kuny, lasičky, holubi, divoké kočky atd.

Deratizace je především prevence. Patří sem opatření, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektů, znemožňujeme jim přístup k potravě a možnost zahnízdění. Mnoho potravin je vyhazováno s domácími odpadky, do kanalizace se dostávají zbytky jídel.

Proč deratizujeme ?

Deratizace se provádí v prvé řadě za účelem ochrany lidského zdraví a pro zabránění ekonomickým škodám. Ochranná a ohnisková deratizace je epidemiologickým opatřením, jehož účelem je zamezit vzniku a šíření infekčních nemocí lidí. Na deratizaci se vztahují především zdravotnické právní předpisy.

V potravinářských, veterinárních a zemědělských provozech jsou deratizace, dezinsekce a dezinfekce nezbytnou součástí výrobních postupů, viz. HACCP.

Zdravotní rizika !

  • Hlodavci svou přítomností znečišťují prostředí trusem, močí, zápachem a přenášejí řadu závažných lidských onemocnění.
  • Potkani a krysy mohou být rezervoáry leptospiróz, smrtelné Weilovy žloutenky, salmonelóz, Sodky (tzv. nemoc z krysího kousnutí), endemického či myšího tyfu, Q-horečky, moru, tuberkulózy, krysí skvrnivky, tularemie, atd.
  • Myš domácí je rezervoárem leptospirózy, sdalmonelózy, lymfocytární choriomeningitidy, tularemie
  • Myšice hrají roli v přenosu tularemie, klíšťové encefalitidy, leptospirózy aj. Hraboš polní je rezervoár leptospirozy a tularemie, podobně i hryzec vodní a ostatní hlodavci.
  • Hlodavci jsou i hostitelé a šiřitelé blech, klíšťat a roztočů, kteří mohou napadat člověka a přenášet onemocnění.

Dále čtěte

Kdo jsou hlodavci

Jejich nápadnou vizitkou jsou dva páry velkých hlodavých zubů dosahující při skusu neuvěřitelného tlaku až 1,7 t/cm2.  Hlodáky jim po celý život dorůstají a jsou nuceni je neustále obrušovat ohryzem. Tím činí nemalé materiální škody. Žijí obvykle v hierarchicky rozdělených společenstvích.

Jak škodí ?

Hlodavci jsou nechvalně proslulí jako konzumenti lidských potravin, znečišťovatelé a přenašeči nebezpečných nemocí. Jsou zaznamenány případy pokousání spících lidí potkany. Ničí konstrukční a izolační materiály, rozkousávají kabely elektrického vedení a tím zapříčiňují požáry budov. Rozkoušou teoreticky vše co je měkčí než jejich zuby, tj. běžné stavební materiály, dřevo, cihly, betonové základy budov, plasty, izolace, olověná a plastová potrubí, měď, hliník. Konzumují a především znehodnocují obrovské množství potravin (jeden potkan zkonzumuje ročně asi 9 kg obilí a 100 kg znehodnotí). Kontaminují potraviny, obaly, předměty a prostředí patogenními mikroorganizmy.