HACCP

Hazard analysis and critical control points Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body

HACCP

Ceny ošetření se systémem HACCP a bez něj se neliší. Ošetření probíhá podle jednotných metodik, liší se pouze způsob a rozsah evidence prací.

Direktiva o hygieně a potravinách ze dne 14. 6. 1993, která byla přijata zeměmi Evropské unie pod značkou 93/43/EEC stanovuje, jakými organizačními postupy zajistí kompetentní orgány členských zemí EU kontrolu výrobních postupů při zpracování potravin, včetně poživatin, do těchto zemí dovážených.

Výslovně je uložena povinnost inspekčních návštěv všech potravinářských budov a provozů ve frekvencích, které odpovídají rizikům spojeným s těmito provozy, aby bylo zaručeno, že na trh se dostanou pouze potraviny neškodné pro zdraví člověka.

HACCP je tedy systematický způsob analýzy potencionálních rizik v průběhu zpracování, skladování a distribuce potravin a identifikace bodů tj. míst, kde se může vyskytnout riziko vzhledem k bezpečnosti spotřebitele.

HACCP diktuje, jakým obecným způsobem se uskuteční adekvátní bezpečnostní opatření k zabránění jakékoliv kontaminace potravin nežádoucími mikroorganizmy, hmyzem a dalšími živočišnými škůdci.

 

HACCP - hygienický standard !

Hygienický standard

V provozech, kde je kladen vyšší důraz na dodržování hygienických pravidel je vypracován celý systém ochrany před faktory, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu výrobku ve vztahu ke spotřebiteli. Systém HACCP je postaven na stanovení tzv. kritických bodů v průběhu výroby a skladování, případně i dodávek a distribuce. Tyto body jsou pravidelně sledovány, a tím je zajištěno dodržování stanovených hodnot a požadavků. Systémem HACCP se v mnoha případech řídí taktéž obory deratizace, dezinsekce a dezinfekce. HACCP je součástí norem ISO, ale aplikujeme jej i samostatně v případech absence ISO. V potravinářských provozech a v provozech navazujících je systém kritických bodů vyžadován kontrolními orgány. I v provozech kde systém vyžadován není, může být HACCP vhodnou platformou pro vystavění kontrolovaného systému deratizace, dezinsekce a dezinfekce.