Co je to dezinfekce ?

Dezinsekce je soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganizmů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných metod, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Vnímavým jedincem v tomto případě rozumíme zejména člověka, také domácí mazlíčky, ale i například každou z desetitisíce slepic v drůbežárně. Úspěšné dezinfekci musí v mnohých případech předcházet důkladná mechanická očista (sanitární úklid).

Proč provádíme dezinfekci ?

Dezinfekci provádíme za účelem ochrany zdraví člověka. Ochranná (preventivní) dezinfekce je nezbytností v léčebných ústavech, společných ubytovnách, hromadné dopravě, dětských zařízeních atd. Vyžadována je taktéž v potravinářských provozech, v živočišné výrobě, ve farmacii a to v rámci jak běžného úklidu, tak i jako opatření mezi jednotlivými fázemi výroby. Například před naskladňováním v turnusových chovech živočišné výroby.

V potravinářských, veterinárních a zemědělských provozech jsou dezinfekce, dezinsekce a deratizace nezbytnou součástí výrobních a postupů, viz. HACCP.

Zdravotní rizika !

Zdravotní rizika​Prostředí kolem nás i v nás samotných je doslova prosyceno mnoha mikroorganizmy. Některé z nich jsou pro život nezbytné, jiné jsou prospěšné, ale řada dalších působí zhoubně. To jsou takové mikroby, které mohou vyvolat infekční onemocnění. I když se působení mikroorganizmů neprojeví přímo, dochází k dlouhodobým zdravotním problémům.

Pro zajímavost pouze výčet některých onemocnění způsobených mikroorganizmy:

 

Typ mikroorganizmu : Způsobuje choroby :
Viry : AIDS, plané neštovice, rýma, virová hepatitida typu A, B a jiné, chřipka spalničky, virová meningitida, infekční mononukleóza, obrna, vzteklina, zarděnky
Rickettsie : Q-horečka, epidemický tyfus
Bakterie : kapavka, meningitida bakteriální, černý kašel, zápal plic, tuberkulóza, břišní tyfus, záškrt
Plísně : dermatofytóza (lišej), meningitida - mykotická, kandidóza
Prvoci : malárie, amébóza, giardióza

 

 

Dále čtěte

 

Dezinfekce

Mikroorganizmy

Mikroorganizmy

Miniaturní jednobuněčné živé organizmy většinou pozorovatelné pouze mikroskopem.

Jak škodí ?

Nejvýznamnější patogenní mikroorganizmy jsou bakterie, jež způsobují poměrně velké množství onemocnění, viry, prvoci, plísně, rickettsie a chlamydie.

Snižují životní komfort a způsobují onemocnění. V živočišné výrobě výrazně snižují výtěžnost produktů. V zemědělství snižují kvalitu komodit. V potravinářství je výskyt patogenních mikroorganizmů