Co je to dezinsekce ?

Dezinsekce je soubor všech opatření směřujících k hubení nebo omezování výskytu škodlivého hmyzu a ostatních členovců. Patří sem ochrana obytných, provozních, výrobních a skladovacích prostor, ochrana rostlin a rostlinných produktů a samozřejmě ochrana zdraví člověka.

Obrana proti hmyzu spočívá především v prevenci. Patří sem opatření, jimiž se znemožňuje, nebo alespoň tlumí rozmnožování a pronikání hmyzu na nežádoucí místa.

Proč provádíme dezinsekci ?

Dezinsekce se provádí v prvé řadě za účelem ochrany lidského zdraví a pro zabránění ekonomickým škodám. Ochranná a ohnisková dezinsekce je epidemiologickým opatřením, jehož účelem je zamezit vzniku a šíření infekčních nemocí lidí, případně zabránit ohrožení jednotlivců i skupin lidí. Na dezinsekci se vztahují především zdravotnické právní předpisy.

Mnoho skupin členovců napadá zvířata (drobné savce, psy, kočky, dobytek atd.) a jejich prostřednictvím mohou šířit zárodky infekčních onemocnění. Způsobují neklid zvířat, menší hospodářské výnosy (mléko, maso, vejce ...), zhoršení zdravotního stavu a kvality všech produktů živočišné výroby.

V potravinářských, veterinárních a zemědělských provozech jsou deratizace, dezinsekce a dezinfekce nezbytnou součástí výrobních postupů, viz. HACCP.

Zdravotní rizika !

Hmyz a roztoči přináší svou přítomností nejen nepříjemné pocity. Tyto pocity pramení z vrozené snahy bránit se nemocem, které mohou členovci přenášet. Členovci mohou přenášet ve svém těle a na jeho povrchu zárodky infekčních onemocnění. Mohou působit bolestivé, mnohdy životu nebezpečné reakce po kontaktu s druhem, který nese v těle látky toxické povahy (vosy, sršni). Živí členovci, zlomky jejich mrtvých těl a exkrementy mohou působit alergenně na citlivé jedince. Potraviny a materiál kontaminují již pouhým dotykem, kdy roznášejí plísně a ostatní agens způsobující zhoubné procesy.

Dezinsekce

Hmyz

Typicky článkované tělo rozdělené na hlavu - hruď - zadeček. Dospělci mají zpravidla 3 páry nohou (mimo stonožky, mnohonožky, pavouky atp.) Vývoj probíhá několika způsoby podle druhu hmyzu. Díky tomu se setkáváme s larvami, kuklami a vajíčky. Způsob vývoje hmyzu je rozhodujícím faktorem pro volbu správného způsobu ošetření.

Roztoči

Drobní až mikroskopičtí bezkřídlí členovci, kteří mají nečlánkované tělo a dospělci mají typické 4 páry nohou. V této skupině najdeme parazity, ale i volně žijící, škodící na uskladněných potravinách.

Jak škodí ?

Bodáním, sáním krve, cizopasením na povrchu i uvnitř těla, kontaminací, přenosem choroboplodných zárodků na lidi, zvířata, potraviny a ostatní materiály,  požerem a znehodnocováním potravin, rostlin, rostlinných produktů, produktů živočišné výroby. Snižováním kvality bydlení a hygienické úrovně v komunální oblasti.