Ceny ošetření

Ceny DDD ošetření

Vzhledem k tomu, že DDD ošetření se liší případ od případu, nelze stanovit nějaké paušální ceny. Každý škůdce a prostor vyžadují své, a také proto zde nenajdete konkrétní cenovou nabídku. Obraťte se na nás s konkrétním požadavkem a při prvním kontaktu s vámi dohodneme maximální cenu, která také bude uvedena v objednávce.

Pracovník provádějící ošetření Vám vždy dopředu sdělí ceny a specifikaci použitých přípravků. Maximální cena je vždy dohodnuta předem.

Proč jsme levní ?

  • Přípravky odebíráme ve velkém přímo od výrobců a z centrálních skladů, což se výrazně projeví do cen ošetření.
  • Přípravky aplikujeme v minimální míře, což má důsledek nejen ekologický ale i ekonomický.
  • Vždy se snažíme uspokojit více zákazníků v jedné oblasti za jeden den a tím snížit náklady na dopravu k Vám.
  • Nezaměstnáváme nadbytečné pracovní síly v administrativě. Každý náš zaměstnanec je zároveň praktikem - odborníkem.

Cenová kalkulace

Konečnou cenu akce určuje několik faktorů. Hlavní určující položkou je vždy cena spotřebovaných přípravků (cca. 70 - 80 % ceny). Přípravky účtujeme ve skladových cenách.   Do zbylých cca. 20-30 % se vejdou náklady na režie a zisk.

V každém vyúčtování uvádíme zvlášť množství a cenu použitých přípravků, a zvlášť ostatní náklady. Konečnou cenu tak můžete jednoduše zkontrolovat.

Pracovník provádějící akci Vám vždy objasní položky uváděné v pracovním protokolu.

Státní pokladna nám neodpustí DPH, a proto musíme k základní ceně připočítat ještě 19%.

Kontaktujte nás !

Telefony : (+420),604 898 977,605 174 388

Tel/fax : (+420) 577 143 603

e-mail :info@asanazlin.cz