Mouchy

Mouchy

Šest nohou a jeden pár blanitých křídel (druhý pár je zakrnělý). S mouchou se setkáváme téměř všude. Vyhledává většinou teplá místa bez průvanu. Moucha je významným přenašečem patogenních mikroorganizmů. Vždy je třeba citlivě zvolit způsob dezinsekce s ohledem na druh škůdce, ošetřovaný prostor a životní prostředí. Důležitým způsobem buje proti mouchám je prevence.

Moucha klade vajíčka, z nich se líhnou larvy, ty se zakuklí a vylíhnou se dospělci. Mouchy se vyvíjí na organických odpadech, v hnoji, všude tam, kde dochází ke kvašení, na mase a sýrech. Larvy much lze snadno rozpoznat od housenek a larev brouků. Nemají hlavu ani nohy. Věřte, že i u Vás doma je místo kde se právě teď vyvíjí moucha.

Moucha domácí

Moucha domácí​Velikost 6-8 mm. Šedohnědé zbarvení. Je to nejhojnější a nejběžnější moucha v domácnostech, stájích, obchodech, v nejrůznějších provozovnách a skladech. Samička klade 100 - 150 bílých, podlouhlých 1 mm velkých vajíček v jedné snášce. Celkový počet vajíček od jedné samičky může dosáhnout až 2000 kusů. Z nich se líhnou bělavé larvy dorůstající až 12 mm. Larvy se zakuklí. Soudečková kukla je hnědá, dlouhá 6 - 8 mm. Vývoj může trvat 10 - 50 dnů v závislosti na teplotě. Dospělci se líhnou podle podmínek za 3 dny až 5 měsíců. Za 10 - 14 dní pohlavně dozrávají. Škodí obtěžováním a znehodnocováním potravin, ale především přenosem původců různých onemocnění. Hubení je velmi problematické díky jejich mimořádným rozmnožovacím schopnostem a rezistenci (odolnosti) vůči většině insekticidů.

Bzučivka

Bzučivka​Robustní moucha kovově modrého, zeleného, zlatistého nebo černého zbarvení. Samičky kladou oválná vajíčka na maso a zdechliny v počtu 400 - 1200 kusů. Bzučivka je poměrně chladnomilná (14°C). Líhniště bývají na osluněných místech, dospělé mouchy létají až do soumraku. Larvy škodí požerem a znečišťováním masa a jiných potravin. Dospělé bzučivky škodí přenosem hnilob na potraviny a mohou přenášet řadu choroboplodných zárodků. Vyskytují se masivně zejména na jatkách, kafileriích, v masném průmyslu, u drůbeže, v konzervárnách, vletují i do bytů. Mezi bzučivky se řadí i známá Masařka obecná.

Octomilka obecná

Octomilka obecná ​3 - 4 mm velká muška s červenýma očima. Široká křídla, tmavý zadeček. Klade 300 - 400 vajíček na měkké ovoce, víno, ocet, sirupy, marmelády, pivo, kvasnice apod. Celý vývoj trvá do jednoho měsíce. Vyskytuje se často ve velkém množství v konzervárnách, mlékárnách, skladech ovoce, vinařských závodech, potravinářských obchodech, pekárnách, v domácnostech a všude, kde nalézá vhodné zkysané substráty. Snižují jakost potravin a kontaminují je bakteriemi, plísněmi, kvasinkami, atd. Účinným bojem je prevence.

Kotoule

Kotoule​Drobné, huňaté 2 - 3 mm velké mušky s kopinatými, chlupatými křídly, která v klidu skládají střechovitě nad tělo. Larvy se vyvíjejí ve vodě s hojnými organickými látkami, v hnoji apod. Nacházíme je v přírodě poblíž vlhkých míst, ale často i v budovách, zejména na toaletách, v koupelnách, a kanalizaci atd. Larvy se často masově vyskytují v biologických filtrech čistíren odpadních vod, v jejichž okolí se mohou koutule kalamitně rozšířit s být zdrojem obtíží. Koutule jsou poměrně citlivé na insekticidy a jejich hubení není obtížné.

 

Syrohlodka drobná

Syrohlodka drobná

3 - 5 mm velká moucha s oranžovýma očima. Klade 50 - 80 vajíček na maso a sýry. Vývoj larev trvá 10 - 20 dní. Napadení potravin sýrohlodkou snadno pozná i laik, protože její larvy skáčou. Narozdíl od ostatních much se dokáže vyvíjet i v suchých potraviných (sušené maso, ryby)

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme.

Jsme členy asociace CEPA (Confederatin of Europian Pest control Associations) a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace v České republice.

logo​​     cepa