HACCP - hygienický standard a jistota bezpečí

(Hazard analysis and critical control points = Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body)​

Direktiva o hygieně a potravinách ze dne 14. 6. 1993, která byla přijata zeměmi Evropské unie, stanovuje, jak kompetentní orgány členských zemí EU zajistí kontrolu výrobních postupů při zpracování potravin do těchto zemí dovážených. Výslovně je uložena povinnost inspekčních návštěv všech potravinářských budov a provozů ve frekvencích, které odpovídají rizikům spojeným s těmito provozy. Tím je zaručeno, že se na trh dostanou pouze potraviny neškodné pro zdraví člověka.HACCP - Asana Control s.r.o.​​

✓  Zajištění zdravotní nezávadnosti provozu

✓  Propracovaný systém kontrol

✓  Dle direktiv Evropské unie

✓  Zamezení pohybu škůdců v provozu

✓  Základ kontrolovaného systému DDD

S HACCP vždy s jistotou víte, jak svůj provoz udržet v bezpečí

HACCP (anglicky Hazard Analysis and Critical Control Points) je zkratka pro Analýzu nebezpečí a kritických kontrolních bodů. Jedná se o systematický způsob analýzy potencionálních rizik, která se mohou objevit v průběhu zpracování, skladování a distribuce potravin. Zároveň v rámci HACCP provádíme identifikaci kritických bodů, kde se může vyskytnout riziko vzhledem k bezpečnosti spotřebitele.

Ceny ošetření se systémem HACCP a bez něj se neliší. Ošetření probíhá podle jednotných metodik, jiný je pouze způsob a rozsah evidence prací.

HACCP jako první krok k prevenci proti škůdcům

HACCP - hygienický standard !

V provozech, kde je kladen vyšší důraz na dodržování hygienických pravidel je vypracován celý systém ochrany před faktory, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu výrobku ve vztahu ke spotřebiteli. Systém HACCP je postaven na stanovení tzv. kritických bodů v průběhu výroby a skladování, případně i dodávek a distribuce. Tyto body jsou pravidelně sledovány, a tím je zajištěno dodržování stanovených hodnot a požadavků. Systémem HACCP se v mnoha případech řídí taktéž obory deratizace, dezinsekce a dezinfekce. HACCP je součástí norem ISO, ale aplikujeme jej i samostatně v případech absence ISO. V potravinářských provozech a v provozech navazujících je systém kritických bodů vyžadován kontrolními orgány. I v provozech kde systém vyžadován není, může být HACCP vhodnou platformou pro vystavění kontrolovaného systému deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

HACCP stanovuje, jakým obecným způsobem se uskuteční adekvátní bezpečnostní opatření k omezení jakékoliv kontaminace potravin nežádoucími mikroorganismy, hmyzem a dalšími živočišnými škůdci. Po provedení HACCP a zjištění potřebných opatření se následně mohou naplánovat pravidelné deratizace hlodavců, dezinsekce hmyzu a případně i fumigace mikroorganismů.

Systém HACCP je postaven na stanovení tzv. kritických bodů v průběhu výroby a skladování, případně i dodávek a distribuce. Tyto body jsou pravidelně sledovány, čímž je zajištěno dodržování stanovených hodnot a požadavků.

Co byste měli o HACCP ještě vědět?​

  • Systémem HACCP se v mnoha případech řídí taktéž obory deratizace, dezinsekce a dezinfekce (DDD).
  • HACCP je součástí norem ISO, ale lze jej aplikovat i samostatně v případech absence ISO.
  • V potravinářských provozech a v provozech navazujících je systém kritických bodů vyžadován kontrolními orgány.
  • I tam, kde HACCP vyžadován není, může být vhodnou platformou pro vystavění kontrolovaného systému DDD.

ZAVOLEJTE nám a objednejte si HACCP i do vaší firmy kdekoliv ve Zlíně nebo Zlínském kraji! Po analýze HACCP od nás vždy dostanete podrobný protokol o provedeném monitoringu, včetně evidence případných rizik a celkového vyhodnocení.

Kontaktní informace

ASANA Control s.r.o.
Jílová 4568
Zlín
760 05
Česká republika
IČ:
DIČ
GPS N 49°14.14025', E 17°39.41077'