škudci

Osvědčené metody

Provádět dezinsekci lze mnoha způsoby, případně tyto způsoby vhodně kombinovat. Ne na každého škůdce platí každý způsob boje. Proto je pro likvidaci hmyzu vhodné vyhledat odbornou pomoc. Základní přehled jednotlivých způsobů je uveden dále. Pamatujte, že nejoptimálnější řešení dokáže zvolit pouze odborník !

POZOR ! 

Neodborným zásahem zpravidla dochází k rozehnání hmyzu do nenapadených lokalit, kde se mohou množit pouze rezistentní (odolní) jedinci. Po takovém ošetření se může zdát výsledek perfektní. Účinek je však pouze lokální a krátkodobý. Za určitou dobu (podle biologie daného škůdce) se hmyz vrátí s mnohem větší intenzitou. Dezinsekce je potom náročnější a nákladnější a bez odborné pomoci se neobejdete.

Dezinsekce chemická

Chemické metody mají nejširší uplatnění a vysokou účinnost, zejména v rukou profesionálů. Jsou založeny na použití chemických látek - insekticidů - které zabíjejí hmyz při dotyku (kontaktní), nebo působí jestliže je hmyz pozře (nástrahové). Rovněž mohou působit ve formě plynů (fumiganty).

Dezinsekce mechanická

Pasti, lepové pasy, lapače, často v kombinaci s atraktanty (látky lákající hmyz). Tyto metody jsou samy o sobě málo účinné a nelze je považovat za dezinsekci v pravém smyslu slova. Mohou však vhodně doplňovat jiné prostředky. Použiváme je k monitorování (sledování) výskytu hmyzu a četnosti populace. V některých provozech je monitoring nezbytnou součástí hygienických opatření. V neposlední řadě sem patří i populární plácačka.

Dezinsekce fyzikální

Využíváme fyzikálních faktorů v limitech, které hmyz nepřežije, nebo je nucen se vystěhovat. Vysoké a nízké teploty, vlhkost, ionizující záření, vakuum, fototaxe (přitahování hmyzu světlem). Plašiče a akustické ultrazvukové a slyšitelné odpuzovače.

Dezinsekce biologická

V praxi neužívaná metoda využívající přirozeného mezidruhového boje a chorob hmyzu. Účinnost je značně závislá na prostředí, biologii škůdce, klimatických podmínkách atd.

Prevence

Důležitá součást všeobecných pravidel hygieny. Povinnost dodržovat tato pravidla je stanovena v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a je uložena každé osobě. Více se dozvíte zde.

Hmyz se dokáže množit podstatně rychleji, než my lidé. Je tudíž značně adaptabilní a rychle získává rezistenci vůči přípravkům. Z těchto důvodů používané přípravky neustále obměňujeme.

Používané přípravky

Všechny používané přípravky jsou schváleny pro použití v České republice.

Snažíme se v co největší míře používat přípravky maximálně šetrné k životnímu prostředí. Používáme zejména látky na bázi pyrethroidů, jejichž toxicita pro lidi a ostatní teplokrevné živočichy je  velmi nízká.

Ve specifických případech používáme fumiganty (plyny).

Dostupných přípravků je dlouhá řada, většina z nich působí na nervovou soustavu hmyzu a roztočů. Další působí negativně na vývoj pomocí hormonů, případně tyto schopnosti kombinují. Některé hmyz odpuzují, jiné přitahují. A existují i další.

Volba správné metody, vhodného přípravku a způsobu aplikace přímo ovlivňuje výsledek a nákladovost ošetření. Pouze profesionál dokáže tyto faktory ideálně zkombinovat při zajištění účinnosti a nízkých nákladů.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme.

Jsme členy asociace CEPA (Confederatin of Europian Pest control Associations) a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace v České republice.

logo​​     cepa