Fumigace efektivně zlikviduje všechny škůdce

Podlahové sklady s pytli, vaky a jinými obaly, které jsou plné naskladněných zemědělských, potravinářských i jiných komodit, jsou opravdu velkým lákadlem pro řadu škůdců. Ti jsou zase postrachem pro majitele těchto uskladněných komodit. Naštěstí existuje účinný způsob, jak vaše skladové zásoby zbavit nebezpečných škůdců - fumigace neboli plynování.fumigace​​

✓  Vysoká účinnost použité technologie

✓  V ošetřených materiálech nezůstávají zbytky použitých látek

✓  Účinná likvidace i škůdců ukrytých v zemi

✓  Spolehlivá cesta k ochraně materiálu i zdraví

✓  Možno použít ve skladech, silech a halách

 

 

Řekněte škůdcům sbohem díky fumigaci

Fumigace/plynování je velmi účinná forma likvidace škůdců, jako jsou roztoči, zavíječi, pilousi, lesáci, potemníci, zrnokazi, červotoči, moli, ale i krtci a hraboši. Fumigace v interiéru se provádí pomocí jedovatého plynu, a to kyanovodíku nebo fosforovodíku. Ten je bezpečnější variantou a proto jej k fumigaci využíváme častěji.

Ne vždy jsou však hraboši jediným problémem v provozech. Pro maximální bezpečnost tak našim klientům nabízíme nejen poradenství, jak se zbavit dalších škodlivých nezvaných hostů, ale zároveň provádíme i deratizaci hlodavců a dezinfekci mikroorganismů.

Životu nebezpečná pro škůdce, bezpečná pro člověka

Fumigaci vždy předchází důkladná kontrola zabezpečení plynované stavby a pod naším odborným vedením probíhá takto:

  • vypočítá se množství potřebného fumigantu,
  • provede se hermetizace objektu, případně zakrytí surovin a materiálu, pro které se využijí plachty,
  • za zpřísněných bezpečnostních podmínek se provede samotná aplikace přípravku,
  • následně je potřeba dodržet potřebnou dobu expozice,
  • fumigace končí odplynováním.

Kromě eliminace škůdců ve skladovacích halách se fumigace provádí také v rámci opatření při dovozu obalových materiálů ze dřeva (IPPC). Některé země se totiž brání zavlečení nechtěných druhů hmyzu a mikroorganismů vyhlášením povinného ošetření všech importovaných dřevěných obalů.

Provádíme bezpečnou a účinnou fumigaci sil a jiných skladovacích prostor ve Zlíně a celém Zlínském kraji. Stačí nám ZAVOLAT a vybrat si termín návštěvy.

TIP: Nejste si jistí, jestli ve vašem provozu děláte vše pro bezpečné uskladnění potravin a jiných komodit? Provedeme u vás HACCP (Analýzu nebezpečí a kritických kontrolních bodů) a poradíme, na co si dát pozor!

Fumigace - co prosím?

Fumigace neboli plynování je velmi účinná forma boje se skladištními i ostatními škůdci. V některých případech je likvidace škůdců možná pouze touto formou. Oprávnění k provádění fumigace a řídit tuto práci mohou pouze osoby řádně a pravidelně školené a přezkušované. Fumigaci provádíme nejčastěji plynem fosforovodíkem, jehož použití je z fumigantů nejbezpečnější.

Fumigace

Čím se fumigace provádí?

Fumiganty jsou chemické látky, jež se při běžných atmosférických podmínkách vyskytují v plynném skupenství. Jelikož se jedná o plyny, jsou tyto látky klasifikovány jako vysoce toxické (T+). Práce s nimi je řízena zvláštními předpisy. Naši pracovníci jsou způsobilí k provádění fumigace dle Zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Účinnost ošetření fumiganty je vynikající. V ošetřených materiálech nezůstávají prakticky žádná rezidua těchto látek.

Image