past

Metody

Položte si tyto otázky ...

  • Poznám druh škůdce ?
  • Znám zvyky a biologii daného škůdce, abych mohl/a zvolit správnou metodu ?
  • Lze použít profesionální přípravky a seženu je v obchodě ?
  • Za jakou cenu ?
  • Jaké množství přípravků koupit pro komplexní ošetření, vyplatí se to ?
  • Vím kam přesně aplikovat přípravek ?
  • A co 40-ti leté zkušenosti, praxe, odborné znalosti, pravidelné proškolování a přezkušování, mám něco z toho ?


Zvolit správnou metodu ošetření je základním předpokladem pro úspěšnost a výslednou efektivitu celé akce. Pokud chcete zvládat ošetření svépomocí, je zde několik důležitých rad. Při natahování pérových pastí na hlodavce dbejte zvýšené opatrnosti. Při použití plácačky na mouchy nerozbíjejte vybavení místnosti! Nevztekejte se! Nezapomeňte, že ošetření je vždy třeba provést komplexně, nikoliv lokálně.

Povinností každého občana je dodržovat základní hygienická pravidla a v rámci svých možností provádět dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Tato povinnost je dokonce zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Touto povinností se rozumí mimo jiné provádění pravidelného úklidu, odstraňování odpadků, a likvidace škodlivých živočichů.

DERATIZACE

hubení, odhánění, odchyt a odstřel hlodavců, drobných obratlovců, ptáků, ošetřování provozů se zvýšenou hygienickou úrovní, provozy potravinářské, veterinární, zemědělské, rostlinná a živočišná výroba, veřejná prostranství, města a obce, kanalizace, systém HACCP

DEZINSEKCE

hubení, odpuzování, likvidace všech druhů hmyzu a roztočů včetně jejich vývojových stadií, likvidace vosích a sršních hnízd i v nepřístupných prostorách a dutinách, ošetřovaní veškerých prostor, provozů a výrob včetně provozů se zvýšenými hygienickými normami, systém HACCP

DEZINFEKCE

plísně a ostatní mikrorganizmy, ošetření bytům, sklepů, drůbežáren, vepřínů a dalších provozů živočišné výroby, rostlinná výroba, ošetření provozů se zvýšenou hygienickou úrovní, systém HACCP

Ošetření provádíme dle platných, závazných metodik. Veškeré námi používané přípravky a látky jsou schváleny pro použití v ČR. Vždy se snažíme o použití přípravků, technologií a postupů s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Klademe důraz na použití látek s nízkou toxicitou a zdravotně nezávadných. Konkrétní metodu ošetření stanovujeme až na místě zásahu v závislosti na místních podmínkách, dostupnosti pro děti a necílové organizmy, napojení na kanalizaci a spodní vody atd. Zejména je však rozhodující druh a početnost škůdce, mikroklimatické podmínky v dané lokalitě a epidemiologická závažnost problému.

FUMIGACE

(plynování)

Speciální způsob ošetření speciálními přípravky, řízený speciálními předpisy, pouze se speciálním povolením, které vlastníme. Více je zde .

HACCP

(systém kritických bodů)

Povinnost pro všechny výrobce a zpracovatele produktů určených pro spotřebu člověka, jako jsou potraviny, léčiva, kosmetika. Tento předpis platí i pro provozy navazující, např. mlýny (výroba surovin pro pekárny), nebo prodejny potravin atd. Více najdete zde.

LEGISLATIVA

(zákony, vyhlášky, metodiky)

Nemůžeme si deratizovat jak se nám zlíbí. Naše činnost je velmi přísně dozorována a našimi přímými nadřízenými a kontrolními orgány jsou Krajská hygienická stanice a Krajská veterinární správa. Deratizace, dezinsekce a dezinfekce jsou úkony řízené především zákony vztahujícími se ke zdravotnictví.

Kromě ostatních, vlastníme i oprávnění k nakládání s toxickými (T) a vysoce toxickými (T+) látkami !

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme.

Jsme členy asociace CEPA (Confederatin of Europian Pest control Associations) a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace v České republice.

logo​​     cepa