škudci

Prevence

Preventivní opatření proti výskytu hmyzu jsou velmi důležitá. Prevencí se vytváří první a zároveň nejdůležitější linie ochrany před infestací členovci. Povinnost provádění prevence v rámci vlastních možností každého občana je dokonce stanovena v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

V provozech, kde jsou kladeny vyšší nároky na dodržování hygienických pravidel existuje celý systém opatření nazývající se HACCP. Jedná se o přesné sledování výskytu členovců (a dalších škůdců a faktorů) na základě stanovených kritických bodů. Důraz je zde kladen především na prevenci. Více informací zde HACCP.

Zejména je potřeba zajistit následující body:

  • Pravidelný úklid spolu s monitoringem pomůže včas odhalit výskyt škůdců.
  • Zamezit potravinové konkurenci. Tzn. odklízet staré zbytky potravinového materiálu ke zvýšení účinnosti nástrah.
  • Používat odmašťovací biopreparáty při úklidu odpadových cest.
  • Zamezit vytváření vhodných míst k zahnízdění hmyzu. Opravit různé štěrbiny, nátěry, obložení, vyměnit konstrukce, podlahy atd.
  • Zamezit přístupu škůdců do objektů. Použití sítí do oken, utěsnění otvorů kolem dveří a inženýrských sítí atd.
  •  Vyhledávat ohniska, hnízda a přístupové cesty hmyzu.
  •  Včas vyvážet odpadové kontejnery a odpadové koše u budov.
  • Při nákupu potravin i ostatního zboží dbát na neporušenost obalů. Všímat si pavučinek v rozích a záhybech obalů a slepených hrudek v sypkých materiálech


Prevence


V dlouho nevyvezeném odpadu se vyvíjí celá řada hygienicky významných škůdců. V tomto případě se jedná o larvy mouchy. Běžně zůstávají ukryty v odpadu. Zde jsou vydrážděny manipulací a snaží se uprchnout do bezpečí.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme.

Jsme členy asociace CEPA (Confederatin of Europian Pest control Associations) a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace v České republice.

logo​​     cepa