škudci

Metody a přípravky

Provádět deratizaci lze různými způsoby, případně tyto způsoby vhodně kombinovat. Základní přehled jednotlivých možností je uveden níže. Pamatujte, že nejoptimálnější řešení dokáže zvolit pouze odborník ! 

Deratizace chemická

nejrozšířenější, profesionální a velmi účinný boj proti hlodavcům za použití otrávených nástrah. Používáme výhradně nejnovější typy nástrah (převážně antikoagulanty II. a III. generace). Tyto látky začnou působit v těle hlodavců za dobu 3 až 5-ti dnů, zejména proto, že potkan dokáže uchovat paměťovou stopu a po dvou až třech dnech určí nebezpečnou potravu a může varovat ostatní členy kolonie. Nástrahy působí již po prvním požití letální dávky. Ve specifických případech (nory, travnaté plochy, uzavřené prostory, atd.) lze použít taktéž plyny (fumigace).

Deratizace mechanická

pérové pasti, sklopné pasti, živolovky. Mechanické pomůcky pro odchyt a rychlé usmrcení hlodavců. I běžnou pérovou past je třeba nastražit správným způsobem, aby byla účinná a došlo k usmrcení, nikoliv k ochromení hlodavce. Pozor ! Používání lepových pastí je v ČR zakázáno. Lepy jsou v rozporu se zákonem na ochranu proti týrání zvířat.

Deratizace fyzikální

repelentní látky, akustické ultrazvukové či slyšitelné odpuzovače (plašiče). Ty jsou účinné především v boji proti kunám, lasičkám, ptákům a dalším obratlovcům navštěvujícím zpravidla půdní prostory obytných domů a chat.

Deratizace biologická

použití biologických faktorů k eliminaci výskytu  populace hlodavců. Zejména se jedná o dravé ptáky a kočky. Na podzim si můžete všimnout bidýlek rozmístěných v polích. To je příklad biologického boje při přemnožení hrabošů. Bidýlko je přirozeným stanovištěm pro dravé páky číhající na kořist

Prevence

důležitá součást všeobecných pravidel hygieny. Povinnost dodržovat tato pravidla je stanovena v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a je uložena každé osobě.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme.

Jsme členy asociace CEPA (Confederatin of Europian Pest control Associations) a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace v České republice.

logo​​     cepa