škudci

Škůdci

Zde najdete informace o nejrozšířenějších škůdcích. Mnozí další obývají budovy, vnější prostranství, prostory pod zemí. Nejedná se pouze o hlodavce. Nežádoucí mohou být v některých případech například kočky, holubi, kuny, lasice a další obratlovci. Setkáváme se taktéž s chráněnými živočichy. Vždy je třeba citlivě zvolit způsob deratizace.​​

Potkan

potkanDélka těla 22 - 27 cm,  ocas kratší než tělo 17 - 22 cm, hmotnost 300 - 500 g. Srst na hřbetě šedohnědá v odstínech tmavých až světle rezavých, na břiše bělavá. Obývá přízemní prostory budov, kanalizaci, břehy řek a potoků, kde si vytváří nory v zemi. Výborně šplhá, plave a potápí se. Chová se tiše. Vyskytuje se vždy poblíž vody. Živí se rostlinnou i živočišnou stravou. Vyhovuje mu odpad od lidí. Samice vrhá 3 - 7 krát ročně po 5-15 mláďatech, oči otevřou za 15 dní a za týden opouštějí hnízdo. Dospívají ve třech měsících. Kanibalizmus je u potkanů běžný. Dožívají se tří let. Jeden pár může dát za rok 800 - 1000 potomků. Za tři roky je to tedy 20 milionů jedinců. Tento výpočet je teoretický ale vystihuje úžasnou rozmnožovací schopnost. Potkan je rezervoárem mnoha závažných onemocnění přenosných také na člověka. Pozor na kontaminované potraviny, obaly a předměty !

Myš domácí

myšDélka těla 9 cm, ocas stejně dlouhý. Barva šedá, na břiše světlejší. Žije v blízkosti člověka. Je vázána na nory a podobné úkryty v domech. Hnízdí na suchých místech. Dobře šplhá a skáče. Je všežravá. Kromě cest za potravou se od hnízda příliš nevzdaluje. Samice vrhá 8 - 10 krát ročně 4 - 8 mláďat. Ta dospívají po 2 - 3 měsících. Myš může být zdrojem nákazy nejrůznějších lidských onemocnění. Její výměšky mohou působit jako alergeny. Pozor na kontaminované potraviny, obaly a předměty !

 

Hraboš polní

hrabošDélka těla do 11 cm, ocas krátký do 4 cm. Barva žluto-hnědo-šedá, na břiše šedá. Výskyt na polích, kde vyhrabává nory a vyhlodává povrchové chodníčky v trávě. Žije v koloniích. Škodí požerem pícnin, zrní, kořínků, hlíz, v zahradách na zelenině, v lesích na výsadbě stromků. Znehodnocuje pěstěné travnaté plochy. Občas proniká do lidských sídel, kde škodí podobně jako myš. Způsobuje velké hospodářské škody na polích. Epidemiologicky závažný živočich. Většinou nepřežije druhou zimu.

 

Hryzec vodní

hryzecDélka těla až 17 cm, ocas kratší 10 cm. Shora tmavě šedý až červenohnědý, břicho žlutošedé. Hlava krátká, uši téměř ukryty v srsti. Výskyt hlavně na březích a v okolí tekutých i stojatých vod, na vlhkých loukách, v sadech atd. Je velmi rozšířený. Je vodní zvíře. Žije pod zemí, kde hrabe síť chodeb v délce 15 - 30 m. Vytváří hnízdní komory - zásobárny, kam shromažďuje zásoby na zimu z podzemních částí rostlin. Živí se rostlinnou stravou, kořínky, zelenými částmi, ohlodává kořeny stromků a zeleninu.

 

Krysá obecná

krysaDélka těla 20 cm, ocas delší 22 cm. Hmotnost 150 - 250 g. Barva od černé až po hnědou, břicho vždy světlejší. Oproti potkanovi výrazné oči a uši. Obývá vyšší a suchá místa. Hnízdí na špatně přístupných místech, v dutinách, trámech kam shromažďuje potravu. Převážně býložravá. Popsán kanibalizmus. Výborně šplhá a skáče, plave a potápí se. Chová se hlučně. V ČR se vyskytuje pouze v severních Čechách ve spojitosti s lodní dopravou. Podobně jako potkan je rezervoárem mnoha závažných onemocnění přenosných na člověka. Pozor na kontaminované potraviny, obaly a předměty !

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme.

Jsme členy asociace CEPA (Confederatin of Europian Pest control Associations) a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace v České republice.

logo​​     cepa