Ostatní

Ostatní hmyz

Zde najdete ostatní členovce, kteří mohou být zdrojem nepříjemností a důvodem k provedení dezinsekce. Někteří mohou být zdraví nebezpeční, jiní napadají zásoby potravin, nebo žijí v lidských obydlích, na pracovištích a v našem okolí. Jejich přítomnost je mnohdy třeba eliminovat pro zachování zdravotních a hygienických standardů, nebo z důvodů ochrany potravin, krmiv a materiálů.

Vosa obecná

Vosa obecná Společensky žijící hmyz. Černožlutě zbarvená. Vosy zakládají jednoleté kolonie a stavějí hnízda krytá papírovitým obalem, nebo i nekrytými plásty, zavěšená na krovech, v dírách v zemi, v dutinách staveb a stromů v jejich korunách atd. Samičky a menší dělnice jsou vybaveny žihadlem a jedovou žlázou. Kolonie jsou podle podmínek obydleny několika desítkami až stovkami jedinců. Larvy se vyvíjejí až do zakuklení v buňkách plástů, kde je dělnice ošetřují a krmí. Samičky přezimují na chráněných místech a zjara zakládají novou kolonii. Vosy se živí potravou rostlinného původu, šťávami, ale i živočišnou potravou a loví jiný hmyz. Jsou nebezpečné lidem i zvířatům, zvláště proniknou-li do potravin. Podobným, avšak větším hmyzem je Sršeň obecná. Likvidace hnízd vos a sršňů je životu nebezpečná činnost. Zvláště v těžko přístupných nebo nepřístupných místech, jako jsou stavební dutiny se bez odborné pomoci neobejdete.

Zavíječ paprikový

Zavíječ paprikový Motýlek (7 - 9 mm, rozpětí křídel13 - 20 mm). Přední křídla jsou výrazně dvoubarevná, na konci hnědočervená, v klidu střechovitě složená. Samička klade 200 - 250 vajíček. Larvy jsou až 13 mm dlouhé, zpravidla žlutavě zbarvené. Je velmi rozšířen a škodí na širokém sortimentu potravin. Vyskytuje se ve výrobnách, skladech i v obchodní síti a v domácnostech.

Mol šatní

Mol šatníDrobný motýlek (4 - 8 mm) přední křídla světle okrová, zadní šedožlutá. Hojný škůdce ve skladech a v domácnostech. Jeho larva (8 - 10 mm) poškozuje hlavně textilie vlněného původu. Vyskytuje se také na kožešinách, kůžích, v peří apod. Samička klade až 200 vajíček, ze kterých se líhnou 1 mm velké housenky spřádající chodbičky v napadeném materiálu. Vývoj probíhá podle tepoty za 65 - 230 dnů.

Rybenka domácí

Rybenka domácí Bezkřídlý myz, 5 - 11 mm dlouhá, stříbřité, štíhlé, dozadu zúžené tělo, na zadečku tři štěty. Je hojná. Vyskytuje se v prostorách s pokojovou teplotou, dostatečnou vlhkostí, s možnostmi úkrytu a dostatkem potravy. Ve dne se skrývá před světlem ve škvírách, spárách podlahy, pod linoleem, v knihách apod. Živí se biologickými zbytky. Někdy škodí požerem zásob, knih, kožešin, muzejních sbírek atd. Na teplejších a vlhčích místech se můžeme setkat i s větší (11 - 13 mm) Rybenkou skleníkovou.

Pisivka

Pisivka​Drobný, velmi jemný hmyz 0,7 - 1,2 mm. Škodí na celé řadě organických substrátů a živí se též plísněmi. Ničí muzejní sbírky. Působí škody na osivech, kde vyžírá klíčky zrn a snižuje í klíčivost. Optimální vlhkost je pro pisivku min. 60%r.v. Vývoj trvá 1 - 2 měsíce. Pro citlivé osoby je silně alergenní, vyvolává astma a kožní alergie.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme.

Jsme členy asociace CEPA (Confederatin of Europian Pest control Associations) a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace v České republice.

logo​​     cepa